Ubezpieczenia transportowe
Szeroka oferta ubezpieczeń komunikacyjnych:
- OC, AC, NNW, Assistance, Auto Szyba.


Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia komunikacyjne
- Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika;
- Odpowiedzialność Cywilna Spedytora;
- Ubezpieczenie mienia w transporcie


Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia samochodów firmowych

Ubezpieczenia komunikacyjne

Szeroka oferta ubezpieczeń komunikacyjnych pozwala nam na dobieranie rozwiązań wynikających z Państwa potrzeb i oczekiwań, zarówno w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, jak i dobrowolnych. Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje:

- OC (Odpowiedzialność Cywilna) – obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Kodeks cywilny obliguje każdego właściciela pojazdu przeznaczonego do ruchu do posiadania tego ubezpieczenia. W przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej przez kierującego pojazdem, firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowania poszkodowanemu.

- AC (Autocasco) – dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. W zależności od warunków ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje różne aspekty związane z uszkodzeniem lub utratą pojazdu, takie jak: kradzież, uszkodzenie w wyniku wypadku drogowego, uszkodzenie w wyniku wypadku losowego (np. gradobicie, pożar).

- NNW (od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) – dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Zabezpiecza kierowcę
i pasażerów znajdujących się w pojeździe w chwili wypadku, przed następstwami wynikającymi tytułu odniesienia obrażeń.

- Assistance – dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Szczególnie ważne w przypadku, gdy działalność przedsiębiorstwa jest związana z częstym przemieszczaniem się w kraju i za granicą. Oferty Assistance gwarantują pomoc kierowcy w przypadku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu w trasie, w Polsce i za granicą, obejmują między innymi próbę usprawnienia pojazdu na miejscu lub holowanie.

- Auto Szyba – dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne. Jest to szczególny rodzaj ubezpieczenia powstały w wyniku częstych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej w AC dla ryzyka związanego z powstaniem uszkodzeń szklanych części pojazdu. Gwarantuje wypłatę odszkodowania np. w przypadku uszkodzenia szyby kamiennym odpryskiem w trakcie jazdy.