Ubezpieczenia transportowe
Szeroka oferta ubezpieczeń komunikacyjnych:
- OC, AC, NNW, Assistance, Auto Szyba.


Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia komunikacyjne
- Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika;
- Odpowiedzialność Cywilna Spedytora;
- Ubezpieczenie mienia w transporcie


Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe

W odpowiedzi na Państwa potrzeby jesteśmy gotowi stworzyć kompleksowy program ochrony pracowniczej w oparciu o ubezpieczenia grupowe. Ze względu na szeroki zakres obejmowania i niską składkę wynikającą z rozłożenia ryzyka, są to zwykle rozwiązania o wiele bardziej opłacalne niż ubezpieczenia indywidualne. W skład pracowniczych ubezpieczeń osobowych wchodzą ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia podróży zagranicznej pracowników.

Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia na życie mają na celu zapewnienie bytu rodzinie lub osobom pozostającym na utrzymaniu ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Ważnym i często wybieranym elementem umowy ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie jest klauzula o spłacie kredytu lub pożyczki.
Ubezpieczyciel zobowiązując się do wypłacenia odszkodowania z tytułu śmierci ubezpieczonego (często przedmiotem ubezpieczenia jest też zdrowie ubezpieczonego) ustala jednocześnie w ogólnych warunkach okoliczności zawężające zakres ochrony ubezpieczeniowej.
Do umowy ubezpieczenia na życie, dołącza się często, na życzenie klienta, dodatkowe klauzule zabezpieczające ubezpieczonego na wypadek zdarzeń wyłączonych z podstawowej umowy lub niepowiązanych bezpośrednio ze zgonem ubezpieczonego, takich jak:

- trwały uszczerbek na zdrowiu;
- śmierć rodzica/teścia;
- urodzenie dziecka;
- zgon w szczególnych okolicznościach wyłączonych z podstawowej umowy (np. śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego lub śmierć w wyniku zawału mięśnia sercowego
- zgon małżonka/konkubenta
- inwalidztwo

Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu na życie jest zwykle ustalany z klientem podczas negocjowania warunków umowy i kalkulowania ryzyka. Ze względu na współpracę z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, możemy pomóc Państwu znaleźć indywidualnie dopasowane rozwiązania, które zaspokoją potrzeby ochrony siebie i swojej rodziny Państwa pracowników.

Ubezpieczenia zdrowotne
Dedykowane pracodawcom, którzy oprócz oczywistych świadczeń finansowych, oferują swoim pracownikom świadczenia pozafinansowe, lecz nie tylko. Zważywszy na obecną sytuację publicznej opieki zdrowotnej, zapewnienie pracownikom opieki medycznej w prywatnych klinikach niejednokrotnie pozwala na skrócenie czasu choroby, a tym samym skraca okres absencji chorobowej ograniczając związane z tym koszty pracodawcy. Przedmiotem ubezpieczenia jest bowiem nie tylko zdrowie ubezpieczonego, ale także koszty udzielonych koniecznych świadczeń zdrowotnych.
Ubezpieczenia zdrowotne obejmują swym zakresem konsultacje i porady medyczne, badania, hospitalizację, szczepienia, opiekę i wiele innych, słowem- pełny zakres czynności medycznych od diagnostyki, aż po leczenie skutków chorób przewlekłych.

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Przedmiotem ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych wypadków jest życie i zdrowie ubezpieczonego, zaś ochrona obejmuje zdarzenia wynikające tylko i wyłącznie z ulegnięcia nieszczęśliwemu wypadkowi. Świadczenia wypłacane są formie części sumy ubezpieczenia w zależności od poziomu uszczerbku na zdrowiu, który jest określany przez lekarza specjalistę wyznaczonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
Oferujemy zarówno standardowe warunki ubezpieczeniowe, jak i indywidulne rozwiązania będące odpowiedzią na Państwa unikalne potrzeby, z uwzględnieniem specyfiki działalności Państwa przedsiębiorstwa i innych warunków, których nie można zakwalifikować jako typowe.
W tego typu ubezpieczeniach ochrona obejmuje inwalidztwo oraz wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków niepowodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie Pracowników w Podróży Zagranicznej
Podczas podróży zagranicznej pracownika, pracodawca jest narażony na poniesienie kosztów leczenia pracownika w razie choroby lub uszczerbku na zdrowiu powstałego w trakcie podróży. Coraz więcej pracodawców decyduje się zabezpieczyć na taką ewentualność. Ubezpieczenie w podróży zagranicznej chroni ubezpieczonego, a tym samym pracodawcę przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas podróży zagranicznej.
Ta dogodna forma ubezpieczenia daje możliwość wyboru czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej, w zależności od potrzeb, które aktualnie posiada Państwa przedsiębiorstwo, a swym zakresem obejmuje nie tylko koszty leczenia, ale także transport do szpitala na miejscu, transport ze szpitala do kraju, koszty badań ambulatoryjnych, koszty wizyty bliskich, koszty porady prawnej i zakupu leków. Profil ubezpieczenia jest dopasowany do charakteru działalności prowadzonej przez Państwa przedsiębiorstwo.